top of page

COACHING

O čem koučink vlastně je?

Koučink je proces, při kterém klientovi aktivně naslouchám a provázím jej na cestě sebeuvědomění.

Vhodnými otázkami pomáhám nalézt další postup v osobním růstu nebo v řešení konkrétní situace, se kterou klient přichází.

JE KOUČINK VHODNÝ I PRO VÁS?

Zkuste si odpovědět sami :-)

Nemůžete se v něčem v životě hnout z místa?

Chtěli byste být v nějaké oblasti svého života spokojenější?

Chcete svých cílů dosáhnout rychleji?

Máte něčeho málo nebo zase příliš a chcete to změnit?

Nejste si jistí, kam v životě směřujete?

Máte dost všech ´dobrých rad´ vašeho okolí?

Rádi byste našli tu správnou cestu ušitou na míru přímo pro Vás? 

Máte chuť na sobě pracovat?

...

Asi tušíte, že pokud jste odpověděli ANO, především u otázky poslední, pak se i Vy můžete pomocí koučinku posunout dál v oblastech osobního i profesního života. 

JAK KOUČINK PROBÍHÁ

Nulté sezení

Nulté sezení slouží k vyjasnění průběhu a konkrétních podmínek koučinku mezi mnou a klientem. Může být zrealizováno formou osobní schůzky nebo po telefonu/Skypu a je zdarma. 

Konkrétně se dohodneme na praktických věcech jako například na přibližném počtu sezení, jejich délce, místě setkávání a ceně.

Během nultého sezení ráda odpovím na Vaše otázky a sama se zeptám na Vaše očekávání.

Je v pořádku, pokud se na dalším sezení nedohodneme.

Pokud se ale dohodneme, Vaše nová cesta začíná! :-)

KOUČINK

Průběh koučinku

Koučinkové sezení vždy začíná krátkým neformálním rozhovorem, který během několika málo minut přispěje k naladění a soustředění se na koučování. 

Při samotném koučinku se klienta nejprve ptám, na čem by rád během sezení pracoval a co by si ze sezení rád odnesl. 

Pak už jako koučka naslouchám a klientovi kladu otázky tak, abych mu pomohla uvědomit si aspekty jeho tématu z různých úhlů pohledu a poskytla mu bezpečný prostor pro uvědomění si možností řešení a stanovení akčních kroků.

Obvyklá doba koučinku je 60 minut a podle přání klienta ji lze upravit.

Změny v životě se mohou odehrávat velmi rychle, takže i jedno koučinkové sezení může být motorem pro větší životní změnu.

Častěji však koučink pomáhá najít cestu ven z nefunkčních a hluboce zažitých stereotypů, na které platí soustavnější práce. V koučovací praxi se pak osvědčuje 6 až 10 sezení na jedno komplexnější téma. Je to však jen odhad a klient si sám určuje, kolik sezení je pro něj nejvhodnější.

V průběhu všech sezení dodržuji etický kodex kouče a profesionální standardy podle ICF (International Coach Federation). 

Jsem úspěšná absolventka kurzu Kouč (akreditováno MŠMT - 21751/2015-1/572).

Nehodnotím. Neradím. Rozšiřuji možnosti Vašeho uvědomění.

Respektuji, kým jste a kam jdete.

Na cestě Vám pomohu rozšířit si obzory.


Těším se na setkání!

Jana

_DSC1284.jpg
bottom of page